Afspraken

Behandelingen gebeuren enkel op afspraak. Er kan zowel telefonisch als via mail een afspraak bij ons gemaakt worden.  
Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan 24h op voorhand te  verwittigen, zodat een dringende behandeling voor iemand anders niet nodeloos wordt uitgesteld.


Duur van de behandeling

Een eerste consult duurt één uur, de daaropvolgende behandelingen een half uur. Mensen die oefentherapie nodig hebben kunnen nadien nog in de oefenruimte terecht.


Prijs en terugbetaling

De prijs van een half uur kinesitherapie is momenteel 22,26€. Voor osteopathie/kinesiology betaal je 50€ voor 60 minuten, 35€ voor 30 min.

Kinesitherapie wordt, na doorverwijzing door een arts, terugbetaald door alle mutualiteiten. Wat betreft osteopathie krijgt men een terugbetaling van 10€ en dit 5 maal per jaar door de meeste ziekenfondsen.


Doorverwijzing

Voor kinesitherapie is er een voorschrift nodig, afgeleverd door een huisarts of specialist.

Voor osteopathie/kinesiology is er geen directe doorverwijzing van de huisarts nodig om bij ons op consultatie te komen, toch houden we de doorverwijzer achteraf op de hoogte van het consult omdat dit in toekomst belangrijk kan zijn.