Professional Applied Kinesiology

P.A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (functionele neurologie) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillenden functiestoornissen die in het lichaam aanwezig zijn. Door gebruik te maken van P.A.K. kunnen er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost.

Professional Applied Kinesiology is gebaseerd op de drie aspecten van gezondheid: structuur/fysiek, voeding/chemisch en emotioneel/mentaal. Deze drie aspecten vormen samen de “Triad of Health”; de drie aspecten moeten in balans zijn voor een goede gezondheid.

De Amerikaanse chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het P.A.K.-concept. Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, etc.)