Kinesitherapie

Kinesitherapie bevat vooral het geheel van verschillende systematische handelingen en behandelingen gericht op functieproblemen van respiratoire, zenuwfysiologische, spierskeletale en cardiovasculaire aard om deze op te lossen en om deze te voorkomen. Hiervoor gebruikt men massagetherapie, fricties, taping en actieve of passieve lichaamsoefentherapie. Naast het onderzoeken van het probleem wordt er door ons ook een functioneel balan opgemaakt.    

Indicaties:

  • revalidatie na een operatieve ingreep (peesherstel schouder, totale heup-knie prothese, bypass operatie)
  • behandeling bij bronchitis
  • revalidatie na sportblessures (spierverekking, enkelverstuiking)