Bachbloesemtherapie

Dr. Edward Bach (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar. Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie is een volgens een speciaal procédé verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Door toediening van de bloesems behorende bij negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen in deze groep van 38 voor de 7 verschillende fundamentele conflicten in de mens. Deze hoofdgroepen zijn:

  • Angst
  • Onzekerheid
  • Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
  • Eenzaamheid
  • Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  • Moedeloosheid of wanhoop
  • Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Bij lichamelijke klachten dient door middel van een uitgebreid gesprek met een Bach-bloesemremedietherapeut bepaald te worden welke negatieve gemoedstoestanden aan deze lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Als dit bepaald is krijgt u de remedies mee die deze negatieve gemoedstoestanden ombuigen naar positieve. Hierdoor zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Bach Bloesem Remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby's, kinderen, volwassenen, dieren en planten gegeven worden. Ze gaan uitstekend samen met alle soorten reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen.

De bloesemremedies die Dr. Bach ontwikkeld heeft, hebben dus een corrigerende werking op het energieveld van de mens.